III Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy — Weronika Skwara, Julia Resiak

Wyniki konkursu „Przestrzenie Miejskie” w Łodzi

III Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy
5 000 zł

autorki
Weronika Skwara, Julia Resiak


opinia jury
Nadanie parkowi kieszonkowemu jednoznacznego wyrazu nawiązującego do secesyjnych tradycji architektury Łodzi, reprezentowanej między innymi obiektami znajdującymi się przy ul. Wólczańskiej.
Centralnie i cyrkularnie zaprojektowane drzewo i jego bezpośrednie otoczenie, wplecione w płynne linie ścieżek ma swój odpowiednik w wielkoskalowym muralu naściennym przedstawiającym rysunek Adolfa Muchy „Taniec”.
Propozycja ta, mając dydaktyczny charakter, tworzy piękne zamknięcie północnej strony kieszonkowego parku.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE