I Nagroda w kategorii: Przestrzeń publiczna — Biuro Projektów Lewicki Łatak

Nagroda Roku SARP 2022, wyniki

I Nagroda w kategorii: Przestrzeń Publiczna

Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

pracownia
Biuro Projektów Lewicki Łatak

autorzy
Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

współpraca autorska
Marek Sanecki, Olga Dobrzyńska, Piotr Łatak


opinia jury

Potężna budowla hydrotechniczna niegdyś trwale zmieniła naturalny kulturowo-przyrodniczy krajobraz Dobczyc. Dziś, paradoksalnie, to nowe elementy inżynierskie kreślą po zboczu linie, które zmyślnie integrują światy sprzecznych sił techniki, kultury i naturalnego piękna krajobrazu. Chcielibyśmy podkreślić, że w tym projekcie budowa obiektu inżynieryjnego nie tylko jest wkroczeniem w świat architektury i przestrzeni publicznej. Jest też jakże pożądanym w Polsce dziełem architektów, które spaja, integruje, wzbogaca i harmonizuje zastane, zróżnicowane elementy przestrzenne, nie rezygnując ze swej własnej integralności i siły wyrazu. Ten poemat linearnej przestrzeni publicznej udowadnia, że nasze środowisko jest zobowiązane do walki z drażniącym od dziesięcioleci chaosem przestrzennym kraju i ma umiejętności, by ten chaos swoimi dziełami przezwyciężać.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE