Główna Nagroda w konkursie TEORIA 2021/2022 — Anna Jaruga-Rozdolska

Stypendium PRAKTYKA i Konkurs TEORIA fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Główna Nagroda
Konkurs TEORIA

autorka
Anna Jaruga-Rozdolska

tytuł
„Mimesis”


opinia jury

Praca „Mimesis” podejmuje temat świata wirtualnego i jego konsekwencji dla architektury, bardzo aktualny, zwłaszcza po dwóch latach pandemii wymuszającej transfer życia z przestrzeni realnej w cyfrową. [...] Temat był, jest i będzie eksploatowany, ale z racji tak skali zjawiska, jak i jego stałego przepływu i rozwoju, każda refleksja jest cenna, jako zapis stanu spraw. Ta jest tym bardziej istotna, że elegancko i klarownie ujęta — w sensie stylu i ilustracji, autorskich surrealistycznych grafik

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE