I miejsce w kategorii II — autorka: Michalina Zyga, promotor: dr Damian Poklewski-Koziełł

Wyniki organizowanego przez Krakowski Oddział TUP konkursu na najlepszą pracę dyplomową

I miejsce w kategorii II

projekt
„Pamięć podzamcza. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie”

Praca dyplomowa magisterska
wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

autorka
Michalina Zyga

promotor
dr Damian Poklewski-Koziełł


opis pracy
Tematem pracy dyplomowej jest rewitalizacja terenu Podzamcza – dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o dużych walorach kulturowych i historycznych położonego w centrum miasta. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości użytkowników przestrzeni na temat jego historii. Projekt jest propozycją przywrócenia dawnego układu przestrzennego Podzamcza i jego adaptacji do współczesnych potrzeb mieszkańców Lublina. Zaprojektowane zostały Place Pamięci – miejsca pamięci pełniące jednocześnie funkcję placów miejskich. Projekt wprowadza ład przestrzenny i jednocześnie przywraca pamięć o żydowskim Lublinie oraz zlikwidowanym getcie.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE