Nagroda w kategorii „Kubatura dla jednostki” — „Całoroczne miejsce ucieczki” Mateusz Matłok

Mies+ WAPW. Konkurs na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową

Nagroda w kategorii „Kubatura dla jednostki”

autorzy
Mateusz Matłok


o projekcie

Projekt przedstawia całoroczne miejsce ucieczki sprzyjające kontemplacji i odpoczynkowi. Propozycja autora zakłada stworzenie dwóch ścian, które, rytmicznie przecięte otwarciami, przeprowadzają mieszkańca przez kolejne, różnorodne miejsca tworzące krajobraz wąwozu. Niezbędne do życia funkcje byłyby rozłożone w „pawilonach” utworzonych przez te ściany, uzupełnione stropodachem i podłogą. Wszystkie elementy tworzące kubaturę płynnie podążają za bogato ukształtowaną powierzchnią wąwozu.


Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE