I Nagroda w kategorii Obiekt użyteczności publicznej — Tomasz Rudnik, Miłosz Sanetra

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023

I Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w kategorii Obiekt użyteczności publicznej
25 000 zł

projekt
Rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w ramach zadania „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku MGW”

inwestor

Miasto Zabrze

autorzy

Tomasz Rudnik, Miłosz Sanetra


opinia jury

Za bardzo dobrze architektonicznie i konserwatorsko przeprowadzoną inwestycję, która przywraca „skrywane” przez lata olbrzymie wartości śląskiej kosmopolitycznej kultury. Odrestaurowanie holu i sali posiedzeń siedziby dawnego powiatu robi ogromne wrażenie, wywołując pozytywne doznanie estetyczne podróży historyczno-kulturowej „to, co zapomniane powraca, wzbogacając, ciesząc i edukując użytkowników”. W obiekcie zaaranżowano nowoczesne sale ekspozycyjne i biura z wykorzystaniem współczesnych środków wyrazu – jasne przestrzenie, duże przeszklenia, widoczne instalacje, które pozostawiają właściwą elastyczność i swobodę na kształtowanie wystaw stałych i czasowych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE