Nagroda — Budynek mieszkalny wielorodzinny — Ultra Architects

Wyniki konkursu Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego

Nagroda w kategorii: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kamienica przy Rynku Wildeckim 3 w Poznaniu

Autorzy

Ultra Architects


uzasadnienie Jury

Kamienica zbudowana przy Rynku Wildeckim stanowi dopełnienie jego pierzei od strony północnej i wpisuje się współczesną formą w przestrzeń, która kształtowała się na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Autorzy zaproponowali ciekawe rozwiązania detali. Budynek w ocenie jury jest przykładem interesujących zmian w przestrzeni miasta.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE