Grand Prix i Nagroda — Budynek użyteczności publicznej — Pracownia Projektowa J.P. Woźny

Wyniki konkursu Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego

Grand Prix i nagroda w kategorii: Budynek użyteczności publicznej

Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA w Czempiniu

Autorzy

Pracownia Projektowa J.P. Woźny


uzasadnienie Jury

Nagroda przyznana za wrażliwe i twórcze przekształcenie silnie zdekapitalizowanego pofabrycznego obiektu w funkcjonalny i estetyczny ośrodek o wysokiej jakości służący wszystkim mieszkańcom. Na uznanie zasługuje zachowanie historycznej bryły i takie wzbogacenie jej o nowe elementy, które wzmacnia walory kompozycyjne i użytkowe obiektu. Starannie skomponowany plac przed wejściem z nowo posadzonymi drzewami jest bardzo dobrym dopełnieniem przestrzeni wewnątrz budynku. Stanowi też zachętę, by podobnym przekształceniom poddać przedpole urzędu po przeciwnej stronie ulicy. Różnorodność funkcji i licznych aktywności odnotowanych w Tlenowni po roku od otwarcia wskazuje, że budynek we właściwy sposób pozwala działać znajdującym się w nim instytucjom.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE