Nagroda Główna (ex aequo) — Agnieszka Andzel

Wyniki 23. edycji konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim”

Nagroda Główna (ex aequo)

1000 zł

autorka
Agnieszka Andzel

przedmiot
Projektowanie zabudowy mieszkaniowej

prowadzący przedmiot
prof. Tomasz Kozłowski

prowadzący grupę
Piotr Stalony-Dobrzański


fragment opisu autorskiego

Pretekstem do poszukiwania odpowiedniej formy budynku domu jednorodzinnego stało się malarstwo. Elementy geometrii i kolorystki zostały zaczerpnięte z obrazu „Niebieski trójkąt w ramce” Kazimierza Malewicza. Dzieło jest częścią serii prac, w której artysta chciał ukazać stosunek między formą geometryczną a kolorami. Kształt projektowanego domu składa się z dwóch głównych brył — szarej ramki — wyciętej z prostopadłościanu i niebieskiego graniastosłupa o podstawie trójkąta. W celu dopełnienia „gry brył”, od strony południowej zaprojektowano cztery kolorowe kolumny o podstawach koła, kwadratu, krzyża i trójkąta. W budynku zastosowano różnorodne odcienie betonu, tworząc tym samym wrażenie artystycznego kontrastu i trójwymiarowej głębi.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE