Nagroda Główna — Agnieszka Kępa

Wyniki Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2022

Nagroda Główna
2 500 EUR

autorka
Agnieszka Kępa

tytuł
„Archive of utopia of rationalism in architecture. Adaptation of Stalownik hospital in Mikuszowice Krakowskie”

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

promotor
dr hab. Marcin Charciarek, prof. PK


opinia jury

Zwycięski projekt „Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze. Adaptacja szpitala Stalownik w Mikuszowicach Krakowskich” kwestionuje monumentalność współczesnych ruin. Dodając pozornie proste moduły, opuszczony szpital zostaje otwarty jako przestrzeń wystawiennicza i uzupełniony budynkiem archiwum. Symbolicznie archiwum wspiera dach szpitala, przy czym niezbędne statycznie filary przebijają się przez stropy oryginalnego budynku i tworzą w ten sposób nowe sytuacje przestrzenne.
Postępowanie z istniejącym budynkiem, którego konstrukcja jest zachowana, jest jednocześnie delikatne i radykalne. Ambiwalentna, niepewna monumentalność pierwotnego stanu zostaje wzmocniona i urzeczywistniona poprzez adaptację.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE