Nagroda Główna — Theresa Felber

Wyniki Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2021

Nagroda Główna

2 500 EUR

autor
Theresa Felber

tytuł

„From separation and unity. [Hi]stories of a Border”

uczelnia
University of Stuttgart

promotorzy

prof. Markus Allmann, prof.Stephan Trüby


opinia jury

Zwycięski projekt jest przykładem uniwersalnego języka, niezbędnego do przedstawienia indywidualnej, osobistej interpretacji rzeczywistości. Od wyboru tematu, przez analizę kontekstu i ostateczną formę autor prowadzi nas przez opowieść, w której przyjętą narrację wzbogaca fizyczna manifestacja treści uniwersalnych. Architektka-autorka nie tylko pomaga dostrzec rzeczywistość, nie tylko staje się narratorem historii, ale poprzez syntezę treści i formy przypomina nam o uniwersalnych wartościach, które niezależnie od kontekstu kulturowego czy historycznego są zrozumiałe dla każdego. Historia granicy, której już nie ma, staje się opowieścią o osobistych dramatach, a architektura poprzez swoją archetypową formę, adekwatnie dopasowaną do opowiadanych treści, staje się fizycznym obrazem pamięci. Ostatecznie, dzięki swojemu pięknu, architektura dotyka naszych serc, stając się koniecznością.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE