Nagroda Główna (ex aequo) — Magdalena Konik

Wyniki konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim”

Nagroda Główna (ex aequo)

autorka
Magdalena Konik

projekt
Dom w krajobrazie
– gra brył w interpretacji sławnych architektów

przedmiot
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

prowadzący przedmiot
prof. Tomasz Kozłowski

prowadzący grupę projektową
Grzegorz Twardowski


fragment opisu autorskiego

Przedmiotem zadania projektowego było stworzenie domu jednorodzinnego, który został podzielony na moduły. Moim założeniem projektowym było stworzenie bryły, powstałej na skutek połączenia prostopadłościanu z połową walca, graniastosłupa o podstawie trójkąta, oraz mniejszego walca.

Główną bryłą, zawierającą trzy kondygnacje jest połączony prostopadłościan z połową walca. W dwóch miejscach została ona,,wygryziona” przez dwie mniejsze bryły- walec (1 kondygnacja plus taras) i graniastosłup o podstawie trójkąta( dwie kondygnacje plus taras). Graniastosłup został podzielony na nieregularne otwory, w których pojawiają się okna.

,,GRA BRYŁ”, która powstała stwarza wrażenie monumentalności oraz jest ciekawym akcentem w otaczającym ją krajobrazie.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE