Nagroda Główna (ex aequo) — Szymon Albrycht

Architektura Betonowa 2022

Nagroda Główna (ex aequo)
4 500 zł (brutto) + 1 500 zł (brutto) dla promotora

autor
Szymon Albrycht

tytuł
„Kościół w Reykjaviku”

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

promotor
dr hab. Marcin Charciarek, prof. PK

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE