Nagroda Główna (ex aequo) — Małgorzata Maślanka

Wyniki konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim”

Nagroda Główna (ex aequo)

autorka
Małgorzata Maślanka

projekt
Projekt architektoniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
trójkondygnacyjnego

przedmiot
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

prowadzący przedmiot
prof. Tomasz Kozłowski

prowadzący grupę projektową
Marek Początko


fragment opisu autorskiego

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, z wolnostojącym garażem, trzykondygnacyjny zlokalizowany jest na terenie zespołu mieszkaniowego, w którego obrębie znajduje się trzy budynki jednorodzinne wolnostojące, oraz dwa budynki
jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej.
Wjazd na działkę znajduje się od północy, poprzez działki sąsiadujące. Budynek usytuowano w centralnej części działki, a od strony północnej zlokalizowana garaż i dojście do budynku.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE