Nagroda Główna (ex aequo) — Albert Wąchała

Wyniki 23. edycji konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim”

Nagroda Główna (ex aequo)

1000 zł

autor
Albert Wąchała

przedmiot
Projektowanie zabudowy mieszkaniowej

prowadzący przedmiot
prof. Tomasz Kozłowski

prowadzący grupę
Grzegorz Twardowski


fragment opisu autorskiego

Pretekstem do poszukiwania formy domu jednorodzinnego staje się gra brył w architekturze. Idea, która została przyjęta na samym początku procesu projektowego, opiera się na słowach niemieckiego filozofa Friedricha Schillera „Piękny przedmiot powinien, a nawet musi być regularny, lecz musi wydawać się wolny od reguł”. Doprowadziło to do ukształtowania bryły, której geometrię można dostrzec w rzutach wyznaczanych przez formy prostokąta trójkąta oraz kwadratu. Liczne wycięcia zastosowane w elewacjach budynku podkreślają jego unikalny charakter oraz nadają mu szczególną estetykę. Dodatkowym elementem wzbogacającym wizję projektową jest smukły stożek wznoszący się na niemal jedenaście metrów w południowej części założenia. Współczesny charakter bryły został osiągnięty dzięki użyciu betonu architektonicznego jako głównego materiału. Jego różne faktury, odcienie, a także kompozycja podziałów elewacji wzmacniają grę brył, a sam materiał podkreśla rzeźbiarski charakter obiektu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE