Nagroda Główna i Nagroda Specjalna A&B, kategoria dyplom magisterski — Magdalena Różalska

Wyniki konkursu Najlepsze Dyplomy Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii 22/23 Akademii Sztuki w Szczecinie

Nagroda Główna
Nagroda Specjalna A&B,
kategoria: dyplom magisterski

autorka
Magdalena Różalska

projekt
„Ośrodek aktywizacji społecznej na Osiedlu Kaliny w Szczecinie”

promotorka
dr Dominika Zawojska-Kuriata

opis autorski

Przedmiotem opracowania jest projekt wnętrz nowoprojektowanego obiektu Ośrodka Aktywizacji Społecznej na Osiedlu Kaliny w Szczecinie. Obszar, na którym powstała koncepcja Ośrodka Aktywizacji Społecznej obecnie jest terenem z niską i wysoką zielenią urządzoną, małą architekturą miejską, placem zabaw, siłownią pod chmurką oraz parkingiem. Zakres projektu obejmuje przestrzeń szczecińskiej, zachodniej dzielnicy Świerczewo. Projekt zakłada nowe zagospodarowanie terenu oraz powstanie obiektu użyteczności publicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Świerczewo, ze szczególnym uwzględnieniem części osiedla Kaliny. Ponadto nowoprojektowany obiekt mógłby pełnić funkcję ponadlokalną, zrzeszać mieszkańców zachodniej części Szczecina.


opinia jury

Atutem tej pracy jest podjęcie istotnego społecznie tematu aktywizacji społeczności lokalnej osiedla poprzez przywrócenie funkcji określanej w przeszłości jako osiedlowy dom kultury.
Pracę cechuje syntetyczne i wielowariantowe podejście do tematu poprzez formułowanie funkcji obiektu jako otwartej, dynamicznej i zmiennej, a co za tym idzie, umożliwiającej różnorodne wykorzystanie projektowej przestrzeni i dostosowanie do zmiennych potrzeb mieszkańców. Zaproponowane powściągliwe rozwiązania wnętrz współbrzmią formalnie z przyjętą koncepcją architektoniczną opartą o prostą konstrukcję szkieletową obiektu. Komisja doceniła jednorodność, dojrzałość i spójność przedstawionego projektu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE