Nagroda Główna — Wiktoria Opoń

Konkurs na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Nagroda Główna

autorzy
Wiktoria Opoń


opinia jury

Praca spełniła wszystkie kryteria, które zawarte były w regulaminie konkursu. Cechuje ją czytelność opracowania, w tym jasno wydzielone strefy ogrodu, atrakcyjność wizualna i kompozycyjna. Komisja zwróciła szczególną uwagę na ekonomiczność rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy, funkcjonalność, a także optymalną, pod względem kosztowym i eksploatacyjnym, możliwość utrzymania ogrodu. Przedstawiona koncepcja w maksymalny sposób zapewnia naturalne wykorzystanie terenu. Praca w najwyższym stopniu jest zgodna z ideą ogrodu społecznego, którego realizacja może odbywać się etapowo z zaangażowaniem społecznym.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE