Nagroda Główna — Oliwia Fiołek

Konkurs na projekt Ogrodów Terapeutycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy-Fordonie

Nagroda Główna

autorka
Oliwia Fiołek

opis autorski

Celem projektu było stworzenie zintegrowanego projektu ogrodu sensorycznego w miejscu istniejącego parkingu powierzchniowego na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Przekształcenie terenu towarzyszącego lasu na ogród leśny, jak i ogród ruchu dla pacjentów, a
także osób postronnych. Dodatkowym elementem projektu było zaaranżowanie ogrodu zimowego i lobby z jak największą ilością zieleni. Priorytetem było zachowanie jak największej ilości terenów zielonych oraz stworzenie bezpiecznych miejsc, bez barier i z łatwym dostępem dla każdego użytkownika.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE