Nagroda Główna w kategorii Rewitalizowana przestrzeń zabytku — Biuro Architektoniczne Gadomscy

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

Rewitalizowana przestrzeń zabytku
Nagroda Główna

Miejsce
Olsztyn

Realizacja
Upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego w Olsztynie

Pracownia
Biuro Architektoniczne Gadomscy


Uzasadnienie jury

Nagroda została przyznana za bardzo oryginalny oraz odważny projekt łączący, w sposób umiejętny i wyważony, zagospodarowanie dwóch mocno ze sobą kontrastujących obiektów: cmentarza oraz stacji kolejowej. Na uwagę zasługuje upamiętnienie dziedzictwa historycznego miasta w postaci wyeksponowania zachowanych nagrobków (lapidarium) oraz waloru edukacyjnego w formie Pawilonu Pamięci, w którym za pomocą prezentacji zilustrowano historię miejsca. Inwestycji towarzyszą liczne nasadzenia, dzięki którym przestrzeń nabierze docelowo parkowego charakteru. Inwestycja została zrealizowana z zachowaniem zasad dostępności dla różnych grup użytkowników. Zrewitalizowana przestrzeń została poprawnie wkomponowana w otoczenie i stała się atrakcyjna dla mieszkańców jak i dla odwiedzających.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE