Nagroda Główna — Mateusz Dziuba

Wyniki XII edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

Nagroda Główna
7200 zł

laureat
Mateusz Dziuba

uczelnia
Politechnika Krakowska

promotorzy pracy inżynierskiej
dr Jarosław Huebner, prof. PK, dr Piotr Broniewicz


opinia jury

Nagrodę główną jury przyznanło za duży talent twórczy i znakomitą umiejętność prezentacji przekonań estetycznych, połączoną ze skromnością i elegancją projektową.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE