Nagroda Główna w kategorii Wystawa — NArchitekTURA, Zamek Królewski na Wawelu

Wyniki IV edycji Art in Architecture Festival

Nagroda Główna

kategoria
Wystawa

autorzy
NArchitekTURA
Bartosz Haduch, Łukasz Mariański

inwestor
Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie

projekt
wystawa „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich”

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE