Nagroda Główna w kategorii Wystawa — Biuro Kreacja, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Konkurs Art in Architecture Festival 2023

Nagroda Główna

kategoria
Wystawa

autorzy
Biuro Kreacja (Dorota Terlacka)

inwestor
Muzeum Narodowe w Gdańsku

projekt
Wystawa SAINER KOLooR z pracami Sainera (Przemysława Blejzyka)

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE