Nagroda Internautów w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej — PLESZCZAK ARCHITEKCI

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023

Nagroda Internautów w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej

Centrum Usług Publicznych w Opolu

Inwestor

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Pracownia projektowa

PLESZCZAK ARCHITEKCI

Wykonawca

AS-Bud Szawełło Adam

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE