Nagroda Marszałka w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej — Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne „MS”

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej

Muzeum Ceramiki "Tułowice poKolei"

Inwestor

Gmina Tułowice

Pracownia projektowa

Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne „MS”

Wykonawca

Dwornicki Zbigniew, Usługi Budowlane


Nagrodę przyznano za

  • znakomitą koncepcję połączenia ochrony historycznych wartości kulturowych z modernizacją linii kolejowej Opole - Nysa, przywrócenie budynku dawnego dworca do życia, z korzyścią dla podróżnych, turystów i mieszkańców;

  • wzbogacenie pierwotnej funkcji obiektu o nową funkcję muzealną, w interesujący sposób prezentującą historię i tożsamość Tułowic opartą m.in. na historii działania fabryki porcelitu;

  • organizację bogatej ekspozycji osiągnięć wzornictwa i produkcji ceramiki na tle historii zakładu, jego pracowników, w tym projektantów, jako wprowadzenie do działań warsztatowych i popularyzatorskich.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE