Nagroda: realizacja projektu na terenie kreatywnego kampusu DesignNature — Julia Bugajska, Izabela Bonk

Konkurs Inspirujący produkt „Spotkanie z naturą”

Nagroda
realizacja projektu na terenie kreatywnego kampusu DesignNature

projekt
NatureNest

autorki
Julia Bugajska, Izabela Bonk


opinia jury

Autorki projektu, dzięki kompleksowemu opracowaniu i rzetelnemu researchowi weszły głęboko w temat międzygatunkowości. Projekt jest udaną próbą zrozumienia i zbadania tych wzajemnych relacji, a jednocześnie bardzo konkretną propozycją rozwiązania służącego międzygatunkowym spotkaniom. Poziom opracowania techniczno-wykonawczego uwiarygadnia możliwość realizacji. Dodatkowym atutem jest charakter DIY projektu, który pozwala na faktyczne propagowanie idei spotkań międzygatunkowych i wspiera jego wymiar edukacyjny.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE