Nagroda — Nowo Wykreowana Przestrzeń Publiczna w Zieleni — GEOTECHNICA

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2022

Nagroda — Nowo Wykreowana Przestrzeń Publiczna w Zieleni

Miejsce:

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu jar w Toruniu

Autor:

GEOTECHNICA


Uzasadnienie jury:

Nagrodę przyznano za parkowe zagospodarowanie obszaru dawnej bazy stacjonowania wojskowych Jednostek Armii Radzieckiej (JAR). Obszar podzielono na dwie części funkcjonalne, pierwsza o funkcji wypoczynkowej, druga o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym. Znajdujący się w centralnej części „Staw Kapitana" zyskał ciekawe zagospodarowanie z elementami małej architektury, „zimowym” stokiem, ścieżką botaniczno-przyrodniczą, mini plażą oraz przestrzeniami sportowymi. Kapituła Konkursu doceniła spójny sposób zagospodarowania parku, który został zrealizowany pozostawiając teren w najbardziej możliwy naturalny sposób, porządkując istniejący drzewostan i wprowadzając nowe, bioróżnorodne i wzmacniające adaptację do zmian klimatu — nasadzenia. Użyte materiały zostały dobrane tak, aby wzajemnie współgrały oraz wtapiały się w sąsiadujący krajobraz. Za cenną uznano również różnorodność założenia parkowego, łączącego funkcje rekreacyjne, kulturowe i przyrodniczo-edukacyjne (motyw nietoperza)

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE