Nagroda OPPO — Milena Szwemmer

Design 32. Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepszy dyplom projektowy

Nagroda OPPO

autorka
Milena Szwemmer

projekt
Galeria Martwego Świata

uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Szczecinie

opis autorski

Tytułowy projekt został przystosowany do użycia okularów VR, aby przeżywane doświadczenia były odbierane jeszcze intensywniej. Temat, który jest w nim poruszony, w obecnych czasach jest jednym z najistotniejszych problemów dotykających cały świat.
Ekosystem jest stale świadomie niszczony, a to właśnie jego działanie jest w stanie ustabilizować klimat. Na świecie powstają coraz to nowsze środki, dzięki którym ludzkość jest w stanie zatrzymać ten proces, brakuje jedynie politycznej woli. Wzrost zapotrzebowania na ochronę środowiska może ją odmienić.

Celem pracy jest więc dotarcie do jak największej grupy odbiorców, przekazanie informacji o procesach uśmiercających planetę oraz podjęciu w tym kierunku odpowiednich czynności. Zwiększenie ilości osób ze świadomością o zagrożeniach globalnych pozwoli zrewolucjonizować działania polityczne związane z ochroną środowiska, co w obecnych czasach jest już koniecznością.

W pracy zostało zaprojektowanych sześć leveli, z których pięć przedstawia skutki działań człowieka na planetę. Pierwszy z nich dotyka problemu topniejących lodowców i związanych z nimi powodziami występującymi na terenach zamieszkałych przez człowieka. Obszar, po którym użytkownik dostaje możliwość poruszania się, umiejscowiony jest na topniejącym klifie lodowca. Z tego miejsca może obserwować wyludnione, zalane miasto. Następny dotyka kwestii pożarów i suszy pojawiających się na ogromnych obszarach geograficznych. Tutaj gracz porusza się po terenie wyznaczonym przez wysuszone koryto rzeczne. Trzeci level ukazuje tereny dotknięte nadmierną wycinką drzew i degradacją terenu. Miejsce, które dawniej było zalesione, teraz pokrywają zniszczone pnie drzew. Ziemia nie jest już pokryta runem leśnym, została zniszczona podczas robót. Kolejna sceneria ukazuje obszary nielegalnych wysypisk śmieci. Ogromny teren został w całości wykorzystany do składowania dużej ilości odpadów zwożonych tam regularnie przez ludzi. Ostatnim skutkiem zaburzeń ekosystemu ukazanym w pracy jest problem dotyczący zanieczyszczenia wód oraz szybkiego i licznego wymierania gatunków. Uczestnikowi zostało
umożliwione eksplorowanie plaży, przy której woda została skażona przez ludzi. Efektem tego jest zwiększenie liczby zagrożonych gatunków. W tej scenie gracz zaobserwować może martwe wieloryby oraz kawałki zniszczonej rafy koralowej wyrzuconej na brzeg. Szósty level jest obszarem znajdującym się w kosmosie. Stacja kosmiczna, po której może poruszać się użytkownik jest
tytułową galerią martwego świata. Jej eksploracja pozwala dotrzeć do miejsca, w którym umieszczone zostały teleporty przenoszące gracza na wyżej opisane tereny. Jedyne okna skierowane są na planetę Ziemię, która nie nadaje się już do zamieszkania.

Wirtualna rzeczywistość i gogle VR pozwalają w znaczący sposób zrozumieć przedstawiony problem. Dzięki tej technologii użytkownik jest w stanie zagłębić się w zaprojektowane środowiska i przeżyć docelowe doświadczenia, których zadaniem jest wpłynąć na ludzkie emocje. Celem tego jest zmotywowanie uczestników do takiego stopnia, aby skłonni byli podjąć odpowiednie działania związane z rozwiązaniem problemu.


opinia jury

Praca wykorzystuje wirtualną rzeczywistość i gogle VR by zwrócić uwagę odbiorców na bardzo ważną kwestię — przyszłość naszego ekosystemu.

Marka OPPO zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed nami wszystkimi i to już w niedalekiej przyszłości. Firma tworzy innowacje z myślą o użytkownikach w myśl wizji marki „Inspiration Ahead”, która ma stawić czoła codziennym wyzwaniom i uczynić świat lepszym miejscem m.in. dzięki nowym technologiom. W tym celu marka OPPO aktywnie działa też na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Praca Mileny Szwemmer jest bardzo bliska tej definicji i pozwala lepiej zrozumieć́ przedstawiony problem, również na poziomie emocjonalnym. OPPO doceniło projekt Galeria Martwego Świata, który przy zastosowaniu najnowszych technologii motywuje odbiorców do działania na rzecz lepszego jutra.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE