Nagroda: udział w Design Summer School — Paweł Mordeja

Konkurs Inspirujący produkt „Spotkanie z naturą”

Nagroda
udział w Design Summer School w Sobolach w sezonie letnim 2024

projekt
(SZE)ściany

autor
Paweł Mordeja


opinia jury

Uniwersalne, radykalne w prostocie osiągniętej poprzez redukcję, rozwiązanie do spotkań z naturą. Ciekawym atutem projektu jest możliwość używania modułów na różne sposoby, przez co stwarzają one warunki do różnorodnych sytuacji. (SZE)ściany stają się częścią pejzażu na styku człowieka z przyrodą, jednocześnie nie dominując przestrzeni. Autor podjął udaną próbę znalezienia archetypu prostego wielofunkcyjnego obiektu do międzygatunkowych spotkań na łonie natury.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE