Nagroda w kategorii „Przestrzeń publiczna w zieleni” — Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, edycja 2020

inwestor
Fundacja Edukacyjna Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

autorzy
NArchitekTURA - Bartosz Haduch; architekci Bartosz Haduch, Łukasz Marjański

współpraca
Magdalena Poprawska - Imaginga Studio

architektura krajobrazu
NArchitekTURA - Bartosz Haduch

konstrukcja
Maria Koczur

projekt instalacji elektrycznej
Robert Haponik


opinia jury

Nagrodę przyznano za realizację kieszonkowego Parku Pamięci, którego uniwersalna symbolika odzwierciedla różne kultury i wyznania. Park zlokalizowany jest w centrum Oświęcimia a jego otwarta forma pozwala na różne sposoby użytkowania, upamiętnienia historii oraz interpretacji przestrzeni. Jury Konkursowe doceniło idę „ścieżki życia” o unikatowym rozwiązaniu materiałowym oraz podkreśliło wymiar symboliczny parku bez wyraźnego „początku i końca”. Powstało miejsce, które jest obecnie miejscem wypoczynku i spokojnej rekreacji wśród zieleni, ale równocześnie przestrzenią refleksji o wielokulturowym dziedzictwie miasta nieopodal Auschwitz.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE