Nagroda publiczności — „Miejski las użytkowy” (Małgorzata Rapacka)

FUTUWAWA V EDYCJA

Nagroda publiczności

projekt
„Miejski las użytkowy”

autorzy
Małgorzata Rapacka


opis projektu

„Miejski las użytkowy” to obszar współistnienia przyrody z ludźmi, inżynierii z infrastrukturą, technologii ze sztuczną inteligencją i futurystycznymi wizjami. Projekt zrodził się jako odpowiedź na zmiany zachodzące w postrzeganiu świata poprzez pryzmat zmian klimatycznych, ochrony środowiska i poszanowania zasobów naturalnych.

Więcej o projekcie „Miejski las użytkowy”.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE