Nagroda Specjalna Rektora UAP, kategoria projektowa, 42. edycja — Jakub Garstkiewicz

Wyniki 41. i 42. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na Najlepszy Dyplom magisterski Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Nagroda Specjalna Rektora UAP 42. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz
w kategorii projektowej
i
Nagroda specjalna Tente

autor
Jakub Garstkiewicz

kierunek
Wzornictwo

projekt
„Projekt zaopatrzenia protetycznego kończyny dolnej wspierającego uprawianie sportów wodnych”

promotor
dr hab. Michał Filipiak, prof. UAP


opis autorski

Impulsem do realizacji była analiza i obserwacja środowiska osób po amputacji, która wykazała, że pomimo wysokiego rozwoju techniki, wciąż istnieją obszary protetyki, które nie zostały zagospodarowane przez żadne rozwiązanie. Uprawianie sportów wodnych wymaga
od człowieka balansu, koordynacji ruchowej i napinania mięśni całego ciała. Podczas pływania zaangażowany jest cały układ mięśniowy. U osób po amputacji nogi poniżej linii kolana można zaobserwować znaczące utrudnienia w koordynacji pracy nóg podczas
pływania. Obecnie oferowane rozwiązania protetyczne nie zapewniają zgięcia podeszwowego stopy, które byłoby przeznaczone do pływania.
Założeniami projektu było opracowanie koncepcji, która będzie prosta w budowie, co ma przełożyć się na dostępność projektowanego wyrobu, zaproponowanie mechanizmu, który zaoferuje sprężysty ruch stopy oraz możliwość zgięcia podeszwowego. Zakres projektu
został ograniczony do protezy podudzia, opracowania koncepcji stawu skokowego i stopy protezowej. Leje protezowe są odrębnym elementem, który jest bardzo zindywidualizowany i trudno w nim zachować cechy produktu wytwarzanego metodą przemysłową.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE