Nagroda — Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna Zabytku — Blank Architekci i ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2022

Nagroda — Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna Zabytku

Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku

Autor:

Blank Architekci i ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła


Uzasadnienie jury:

Nagrodę przyznano za stworzenie nowych wartości dostępnych publicznie w otoczeniu i budynkach zabytkowej, najstarszej na ziemi rybnickiej Kopalni Ignacy. Stworzono nowe centrum dzielnicy Niewiadom. Inwestycja jest częścią procesu rewitalizacji, który trwa od 2014 roku. Wprowadzono nowe usługi publiczne, funkcje rekreacyjne, a przede wszystkim park tematyczny nawiązujący do historii miasta. Instytucja popularyzuje i upowszechnia dziedzictwo kultury industrialnej. Kapituła Konkursu doceniła przekształcenie miejsca w duchu lokalnych tradycji, zachowanie tożsamości oraz sukcesywne przywracanie do życia zdegradowanej dzielnicy
poprzemysłowej w oryginalny i jakościowy sposób, zapewniając właściwą przestrzeń publiczną wszystkim grupom wiekowym.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE