Nagroda równorzędna — Aneta Karwat-Milczarek

Mój dom z klimatem

Nagroda równorzędna

Tablet

Laureatka

Aneta Karwat-Milczarek

Projekt

Dom z łąką kwietną


Uzasadnienie Jury:

Realizacja została nagrodzona za kompleksowe podejście do realizacji samowystarczalnego domu. Budynek harmonijnie wpisuje się w otoczenie, jego architektura jest skromna i ponadczasowa. Jest energooszczędny, instalacja fotowoltaiczna bilansuje zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku i ciepłą wodę użytkową. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną i retencję wody, m.in duża powierzchnia biologicznie czynna, w tym ogrody deszczowe i łąki kwietne.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE