Nagroda równorzędna — Andrzej Korba

Mój dom z klimatem

Nagroda równorzędna

Tablet

Laureat

Andrzej Korba

Projekt

Dom po modernizacji


Uzasadnienie Jury:

Budynek przeszedł cały cykl działań i inwestycji proekologicznych stanowiących wspólny i całościowy plan. Przemyślano zarówno odpowiednią orientację budynku względem świata i korzystanie z zysków słonecznych w postaci minimalizowania strat ciepła, jak i doposażono budynek w całe spektrum rozwiązań instalacyjnych: wymianę źródła ciepła, panele fotowoltaiczne, zbiorniki retencyjne, przydomową oczyszczalnię ścieków. Oprócz ciekawej architektury budynku w konkursie doceniono też zastosowane rozwiązania sprzyjające przyrodzie i bioróżnorodności.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE