Nagroda Specjalna JM Rektora Politechniki Warszawskiej — RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Nagroda Specjalna JM Rektora Politechniki Warszawskiej
30 000 zł

autorzy
RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

zespół projektowy: Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski


opinia jury

Nagrodę przyznano za najlepsze rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne integracji terenów Politechniki z Polem Mokotowskim, w tym szczególnie za:
-wyraziste połączenie Placu Politechniki i południowego Śródmieścia z Polem Mokotowskim poprzez ciąg ulicy Rektorskiej w formie szerokiej, zielonej kładki nad Trasą Łazienkowską;
-konsekwentną kontynuację ciągu do rejonu terenów sportowych Politechniki i „Stodoły” wraz z trafną propozycją placu wejściowego przy stadionie;
-funkcjonalne i czytelne dojście do rejonu Wydziału Inżynierii Chemicznej łącznie z narożnym placem wejściowym w rejonie ulic Batorego i Waryńskiego.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE