Nagroda Specjalna — „Im wyżej w las tym więcej nas” (Ada Żurowska)

Konkurs „Spotkajmy się w mieście” w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”

Nagroda Specjalna
nagroda rzeczowa 

projekt
„Im wyżej w las tym więcej nas”

autor
Ada Żurowska (16 l.)
X LO im. Stefana Banacha w Toruniu

nauczyciel prowadzący
Tatiana Mielcarek


opinia jury

Podkomisja ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy Izbie Architektów jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu poza podium nagrody specjalnej dla tej pracy. Docenia się w pracy odwołanie do tradycyjnej formy zabawy na drzewie, tak niegdyś popularnej, oferującej jednocześnie  różne formy wypoczynku i aktywności dla różnych osobowości- aktywnych i statycznych. Forma  drzewnego placu zabaw zapewnia pewne oderwanie od ziemi (rzeczywistości?) i azyl, zarówno jako  samotnia jak i dla grup. Połączenie z formą „ekobudki” oferującej drobne przekąski zapewne stworzyłoby miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież. Obcowanie z przyrodą w połączeniu z pro środowiskowymi rozwiązaniami uczy młodzież właściwego stosunku do otoczenia. Docenia się także estetycznie wykonaną makietę.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE