Nagroda Specjalna — Paweł Jaworski, Aleksandra Hantkiewicz-Lejman, Michał Zarzecki

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

Nagroda Specjalna za innowacje

Miejsce
Katowice

Realizacja
„Laboratorium Rawa”

Autorzy
Paweł Jaworski, Aleksandra Hantkiewicz-Lejman, Michał Zarzecki


Uzasadnienie jury

Nagroda specjalna została przyznana za innowacyjne podejście w projektowaniu przestrzeni publicznych. Prototypowanie stanowi kluczowy element procesu, pozwalając na wdrażanie rozwiązań tymczasowych, które mogą być oceniane pod kątem ich zastosowania i funkcjonalności. To podejście podkreśla rangę kształtowania miejsc publicznych, uwzględniając redukcję kosztów, zaangażowanie różnych grup użytkowników oraz ciągłą obserwację przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest dostosowywanie zagospodarowania do bieżących potrzeb, co przyczynia się do szerokiej akceptacji i sukcesu koncepcji.

Projekt, który otrzymał nagrodę, wyróżnia się także złożonością przekształceń, obejmując różnorodne aspekty badanego obszaru, takie jak bulwar nadrzeczny, przestrzeń kampusu, ciągi komunikacyjne czy tereny zielone. Nagroda została przyznana w celu promowania metody prototypowania – alternatywy do tworzenia monumentalnych przestrzeni, które kształtują charakter miejsc na długie lata, bez możliwości przetestowania zmian.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE