Nagroda w kategorii Architekt/urbanista — Krzysztof Chwalibóg

Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider Dostępności 2021

Nagroda w kategorii

Architekt/urbanista

Krzysztof Chwalibóg


opinia jury

Tegoroczny laureat jest jednym z pionierów projektowania uniwersalnego w Polsce, a także wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Był inicjatorem powołania w 1996 roku, a następnie przewodniczącym, Polskiej Rady Architektury. Zasiadał też między innymi w Głównej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej i Radzie Dostępności Urzędu Transportu Kolejowego. Wraz ze swoją małżonką, Bożenną TurantChwalibóg zainicjował konkurs Międzynarodowej Unii Architektów „Przestrzenie przyjazne i dostępne”. Jest także znany z aktywnego działania na rzecz dostępności architektonicznej za granicą, między innymi w Turcji, gdzie stworzył projekt koncepcyjny ośrodka rehabilitacyjnorekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w mieście Mahmutlar, i w Chinach, gdzie otrzymał honorową profesurę Uniwersytetu Architektury i Technologii w Xi’an. Wśród jego najważniejszych dokonań warto wymienić szereg audytów dostępności obiektów użyteczności publicznej w tym między innymi Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Premiera, Belwederu i Kancelarii Prezydenta, a także projekt i realizację dostępności Sejmu RP. Za swoje zasługi Krzysztof Chwalibóg był wielokrotnie wyróżniany, między innymi w 2012 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE