Nagroda w kategorii „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna” — „Pociąg do kultury” – zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie

Konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, edycja 2020

inwestor
Miasto i Gmina Pleszew

autorzy
Biblioteka Publiczna
architektura: mgr inż. arch. Łukasz Trafas;
konstrukcja: mgr inż. Mariusz Kończal;
instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Sikora;
instalacje elektryczne: mgr inż. Leszek Trzybiński

Dom Kultury (w budynku byłej parowozowni)
architektura: mgr inż. arch. Łukasz Trafas;
konstrukcja: mgr inż. Mariusz Kończal;
instalacje sanitarne: mgr inż. Joanna Łamek;
instalacje elektryczne: mgr inż. Leszek Trzybiński

Przebudowa ulicy Kolejowej
branża drogowa: mgr inż. arch. Piotr Kołaski oraz mgr inż. Lech Marciniak;
branża elektryczna: inż. Roman Kubiak;
architektura krajobrazu: inż. arch. kraj. Magdalena Sobczak, dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska, mgr inż. arch. Jakub Kubiak

Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP
branża drogowa: mgr inż. arch. Piotr Kołaski oraz mgr inż. Lech Marciniak;
branża elektryczna: inż. Roman Kubiak;
branża sanitarna: inż. Leszek Łochyński;
architektura krajobrazu: inż. arch. kraj. Magdalena Sobczak, dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska, mgr inż. arch. Jakub Kubiak


opinia jury

Nagrodę przyznano za kompleksową rewitalizację byłych obszarów i obiektów kolejowych przekształconych w centrum życia społecznego. Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy. Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w zachowaniu wartości historycznych oraz jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie rewitalizacji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE