Nagroda od jury — Karolina Czapkowicz i Anna Zachara

Zaprojektuj zielone Płuca Tarnowa

Nagroda Jury

Karolina Czapkowicz i Anna Zachara

Opis projektu

Koncepcja Karoliny Czapkowicz i Anny Zachara zakłada zagospodarowanie całego terenu byłej strzelnicy. Projekt zakłada stworzenie sześciu stref takich jak:

  1. Strefa obserwacyjno-edukacyjna

  2. Strefa dla dzieci

  3. Strefa sportu

  4. Strefa psi park

  5. Strefa wypoczynku

  6. Strefa amfiteatru i kina plenerowego

W parku stworzona zostałaby część dla obserwacji przyrody i nauki, która miałaby pełnić funkcje edukacyjne. Pojawiłaby się również strefa zabaw dla dzieci, uwzględniająca sprzęt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Obok znalazłaby się część sportowa, również o charakterze inkluzywnym. Osobno zlokalizowano psi park, amifteatr i kino plenerowe. Projekt zakładał też specjalne miejsca odpoczynku.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE