Nagroda w kategorii Obiekt usług lokalnych (ex aequo) — Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej, proj.: XY Studio

Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider Dostępności 2021

Nagroda w kategorii

Obiekt usług lokalnych

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej

autorzy

XY Studio


opinia jury

Za pokazanie, że dzięki kreatywności i wspólnemu działaniu można stworzyć miejsce do komfortowej nauki i poznawania świata przez uczniów o wszystkich potrzebach. W placówce zastosowano między innymi wewnętrzną pochylnię niwelującą różnicę poziomów między parterem starej i nowej części szkoły, salę do terapii sensorycznej, biurka dla uczniów poruszających się na wózkach, krzesła lub pufy dla dzieci z ADHD. Nowe skrzydło budynku w Warszawie Wesołej to prawdziwa szkoła różnorodności, która łączy stare z nowym, wykorzystując przy tym naturalne ukształtowania terenu i ocalając drzewostan.

Głos został już oddany

Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE