Równorzędna Nagroda w kategorii Przestrzeń publiczna — Architektoniczne Studio Projektowe Joanna Klajmon-Rusin

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023

Równorzędna Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w kategorii Przestrzeń publiczna
20 000 zł

projekt
Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej

inwestor

Miasto Ruda Śląska

autorzy

Architektoniczne Studio Projektowe Joanna Klajmon-Rusin


opinia jury

Za inwestycję oczekiwaną przez okolicznych mieszkańców, opracowaną z ich udziałem, za wykreowanie miejsca tętniącego życiem. Przestrzeń dobrze zagospodarowana, nawiązująca do historycznych rozwiązań. Park o różnorodnych przestrzeniach dla dużych i małych użytkowników. W procesie konsultacji społecznych oraz prac nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną uczestniczył zespół członków TUP, realizujący projekt: „Mikroplanowanie miejskie”, którego liderem był dr inż. arch. Marek Janik.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE