Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego — Joanna Kapturczak, Michał Kapturczak

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023

Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
20 000 zł

projekt
Planetarium — Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie

inwestor

Województwo Śląskie

autorzy

Joanna Kapturczak, Michał Kapturczak


opinia jury

Za doskonale zrewitalizowany, zmodernizowany i rozbudowany obiekt wraz z otoczeniem. Uzupełniony program obiektu doskonale wpisuje się w oczekiwania społeczne, powiększając tym samym swoją już i tak olbrzymią wartość edukacyjną i architektoniczną. Ten unikatowy obiekt w sposób wyjątkowo umiejętny i skromny został rozbudowany, co spotykało się zarówno z uznaniem użytkowników, odbiorców, jak i krytyków architektury. Uzyskanie takiego spektakularnego efektu było możliwe dzięki organizacji konkursu architektonicznego, w wyniku którego powstała unikatowa w skali regionu i kraju realizacja zasługująca w pełni na Nagrodę Specjalną.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE