Praca konkursowa — Aleksandra Panek i Piotr Panek

Zaprojektuj zielone Płuca Tarnowa

Praca konkursowa

Aleksandra Panek i Piotr Panek

Opis projektu

Koncepcja Aleksandry i Piotra Panka skupia się przede wszystkim na stworzenie łącznika pomiędzy parkiem Piaskówka a Kantorią. Obszar został podzielony na mniejsze łąki z uwzględnieniem komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej. Teren podzielono na strefę spacerową, strefę aktywności artystycznej i strefy zabaw.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE