II Nagroda w kategorii Obiekt użyteczności publicznej — Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023

II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w kategorii Obiekt użyteczności publicznej
15 000 zł

projekt
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 w Bielsku-Białej

inwestor

Miasto Bielsko-Biała

autorzy

Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak


opinia jury

Za bardzo dobrze zaprojektowaną i zrealizowaną rozbudowę przedszkola, która przeważa nad niewielkim budynkiem istniejącego zespołu przedszkolnego. Architektura i funkcja obiektu są klarowne, bazują na prostym układzie modularnym podkreślonym detalem architektonicznym. Na uwagę szczególnie zasługuje zastosowanie podwójnej fasady, co zdecydowanie polepsza komfort użytkowania zarówno pod względem mikroklimatu, oszczędności energii, jak i bezpieczeństwa podopiecznych. Dzięki temu otwieralne portfenetry (zamiast często stosowanych parapetów czy balustrad) dają dzieciom nieskrępowany widok, świeże powietrze i bezpieczną zabawę. Całość założenia na rzucie podkowy dobrze wpisana została w konfigurację dużego zróżnicowania poziomów terenu. Niewielki dysonans stanowi termomodernizacja istniejącego, starego budynku kompleksu przedszkolnego z lat 50. XX wieku, którego struktura elewacji została uspójniona z tym samym „wzorem” elewacji co nowo rozbudowana, tracąc jego oryginalną odrębną cielesność, być może z latami zgubiony powojenny detal, który zachował się na odrestaurowanej wolnostojącej wiacie domykającej patio przedszkola pełniące funkcję placu zabaw.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE