Nagroda Główna w kategorii Rewitalizowana przestrzeń miejska — Arkon Atelier

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna
Nagroda Główna

Miejsce
Rawa Mazowiecka

Realizacja
zagospodarowanie Rynku Starego Miasta w Rawie Mazowieckiej oraz obszaru staromiejskiego

Pracownia
Arkon Atelier


Uzasadnienie jury

Nagrodę przyznano za kompleksową rewitalizację historycznego centrum miasta, z wprowadzeniem na miejskim obszarze funkcji społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo – handlową. Zrewitalizowano główne place: Piłsudskiego i Wolności, które zyskały nowy kształt i reprezentatywny charakter. Nowocześnie zaprojektowana przestrzeń centrum zmieniła układ komunikacyjny i organizację ruchu. Wykształcono strefę ruchu uspokojonego, dzięki czemu główne place miasta stały się miejscem bezpiecznym i estetycznym. Na terenie placu Piłsudskiego zostały zachowane wiekowe dęby będące pomnikami przyrody, które dodatkowo zostały podkreślone nowoczesnym oświetleniem. Przestrzeń publiczną placów wzbogacono o ciekawe obiekty małej architektury nawiązujące do historii miejsca, zielone przestrzenie i kolorowe, kwiatowe rabaty. Przeprowadzone prace rewitalizacyjne wyeksponowały wartości kulturowe miejsca oraz podkreśliły charakter i wartość kulturową okolicznych, zabytkowych obiektów, co dodatkowo wzmocniło funkcję turystyczną miasta.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE