Wyróżnienie — DASTORE

Wyniki konkursu Inte-GRA na opracowanie projektu placu zabaw

Wyróżnienie

2 500 zł brutto

Zespół projektowy

DASTORE — Marcin Domagała, architektka krajobrazu Joanna Gąsiorowska, Patrycja Walotka,  Aneta Gwóźdź

Uzasadnienie kapituły

1) Zapewnienie czytelnego podziału na strefy funkcjonalne, które podzielona na: strefę wejściową, strefę seniora, strefę relaksu, strefę dzieci młodszych i starszych.

2) Projekt doceniono za zapewnienie odpowiedniego doboru nawierzchni, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie się, zapewniając dostęp dzieciom i dorosłym poruszającym się na wózkach do każdej strefy placu zabaw i tym samym do urządzeń zabawowych. Nawierzchnie wyposażono w elementy sensoryczne, dotykowe, prowadzące do poszczególnych przestrzeni placu zabaw co jest szczególnie istotne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

3) Kapituła konkursowa szczególnie doceniła  zapewnienie odpowiedniego  doboru urządzeń zabawowych  wyposażonych  w  zabawki integracyjne  takie jak: integracyjna huśtawka, karuzela  integracyjna piaskownica oraz zestaw sprawnościowy przypominający szkielet dinozaura, proponowane elementy wyposażenia, nie wyróżniają się w sposób szczególny od pozostałych zabawek nie tworząc wrażenia odseparowania, stygmatyzacji,  elementy dyskretnie wpisują się w program funkcjonalny, umożliwiając  integracje wszystkich użytkowników bez względu na wiek czy rodzaj niepełnosprawności.

  • Zapewniono atrakcyjną strefę sensoryczną, zaaranżowaną na potrzeby nasadzeń stymulującą zmysł zapachu, dotyku i wzroku

  • Ciekawym elementem zaproponowanym przez autorów zgłoszonej pracy jest zapewnienie tablic  sensorycznych, przeznaczonych  do nauki  Braille’a. Tablica znajduje się w  strefie sensorycznej łatwo dostępnej do wszystkich użytkowników.

  • Na uwagę zasługuje użycie naturalnej kolorystyki proponowanych urządzeń oraz nawierzchni, uporządkowanie poszczególnych stref placu zabaw, co niewątpliwie wpisuje się w charakter projektowanego osiedla.

  • Kapituła zwróciła również uwagę na zastosowanie rozwiązań ekologicznych jak zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE