Wyróżnienie (Ex Aequo) — UC Architects B.V

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji w Stargardzie

Wyróżnienie (Ex Aequo)

 7 500 zł brutto

pracownia

UC Architects B.V


Uzasadnienie Jury

Wyróżnienie przyznano za bardzo nowatorską propozycję zastosowania drewna jako głównego materiału budowlanego, co znalazło również wyraz w bardzo efektownej architekturze. Sąd docenił również oryginalną koncepcję urządzenia komórek lokatorskich w przyziemiach budynków, które utworzyły kaskadowe ściany terenów zielonych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE