Wyróżnienie — Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak, Krzysztof Pryt

Hrubieszowski dom i ogród z klimatem. Wyniki konkursu

Wyróżnienie
600 zł

autorzy
Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak, Krzysztof Pryt
(Politechnika Krakowska)


opinia jury
Pracę wyróżnia umiejętna i osadzona w lokalnym klimacie koncepcja bioróżnorodnego i biofilicznego ogrodu dopełniającego zabudowę siedliskową. W udany sposób łączy ona rustykalny charakter ze współczesną ideą ogrodu naturalistycznego o zróżnicowanych funkcjach, przybliżających użytkowników do natury, jak: sad sensoryczny, pasieka, strefa leśna, łąkowa, ogród deszczowy. Jury docenia wnikliwe studia regionalnych form i detali architektonicznych, analizy siedliska przyrodniczego oraz atrakcyjną prezentację graficzną pracy.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE