Wyróżnienie — Adamiczka Consulting Jerzy Adamiczka | Bartosz Adamiczka | Tomasz Broma

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu

Wyróżnienie

15 000 zł netto

Pracownia

Adamiczka Consulting Jerzy Adamiczka 

Bartosz Adamiczka

Tomasz Broma

Autorzy

Jerzy Adamiczka (Wrocław),Bartosz Adamiczka (Wrocław), Tomasz Broma (Wrocław), Maria Czarnecka (Wrocław), Dominika Jasińska (Wrocław), Julia Zuba (Wrocław), Matylda Wolff (Wrocław), Alicja Anioł (Wrocław), Alicja Smoczyk (Wrocław), Aleksandra Gierko (Wrocław), Natalia Bańdo (Wrocław), Aleksander Czerwonka-Jabłoński (Wrocław), Tomasz Borowiak (Wrocław), Agnieszka Zawiszewska-Dominiczak (Wrocław), Joanna Rotkiewicz (Wrocław).


Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Praca realizuje większość kluczowych postulatów funkcjonalno-użytkowych zawartych w wytycznych konkursowych oraz wytycznych konserwatora zabytków. Wątpliwości sądu konkursowego wzbudził zakres kreacji konserwatorskich i wynikający z tego charakter zaprojektowanych wnętrz muzealnych, odbiegających w opinii sądu od wytycznych sformułowanych przez konserwatora zabytków.

Zaprojektowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muzeum (budynku pałacu) są poprawne, należy jednak zwrócić uwagę na zbyt bogatą dekorację proponowanych rozwiązań sieni głównej pałacu oraz pomieszczeń parteru, nieopartą na jednoznacznych przesłankach historycznych.

W opinii Sądu konkursowego na uznanie zasługuje szczegółowa analiza przez Autorów pracy sposobu ekspozycji reliktów historycznych. Jednocześnie sędziowie uznali, że forma architektoniczna oficyn nie jest właściwie dostosowana do ich rangi, szczególnie w odniesieniu do rangi przestrzennej pałacu.

Sąd konkursowy docenia zaproponowany przez autorów pracy bogaty program funkcjonalny parku, zwracając jednocześnie uwagę, że zawarta w pracy propozycja „domków pobytowych” w części parkowej nie jest zbieżna z zaleceniem utrzymania standardu 4* dla miejsc noclegowych w zespole.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE